SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŁAPSZACH WYŻNYCH


Strona główna


Plan Lekcji


O Szkole


Nauczyciele


Uczniowie


Dokumenty


Osiągnięcia


Galeria zdjęć


Projekty


Archiwum


Kontakt

DZIE Ń ZIEMI

     Głównym zadaniem tegorocznego DNIA ZIEMI było zwrócenie uwagi na rosnące zagrożenia dla środowiska naturalnego, w związku z rozwojem cywilizacyjnym i szkodliwą działalnością człowieka.
    W naszej szkole odbył się w tym dniu uroczysty apel. Uczniowie klasy V i VI zaprezentowali program artystyczny pt. „Ziemia nie jest własnością człowieka. To człowiek należy do Ziemi” , który uświadomił wszystkim, jakie zagrożenia płyną z ciągle zwiększających się ilości śmieci. Ponadto uczniowie uzupełnili swoją wiedzę na temat segregacji śmieci ("recykling"), a także właściwego ich wykorzystania. 

    Następnie odbył się konkurs „Mody ekologicznej”. Uczniowie kl. V i VI zaprezentowali stroje ekologiczne, wykonane z surowców wtórnych, odpadów oraz pięknie ich zareklamowali.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce 

Katarzyna i Małgorzata Sołtys  kl. V

Krzysztof Kurczak i Karol Gryglak  kl. VI

Agata Kołodziej kl. II     

 

II miejsce  

Mateusz Gryglak, Paweł Błazoszek i Piotr Gryglak kl. V

III miejsce

Marzena Sołtys, Natalia Sołtys i Zofia Majerczak kl. VI

Otrzymali oni drobne nagrody, a pozostali uczniowie nagrody pocieszenia. Ponadto strój Kasi i Gosi Sołtys oraz Agatki Kołodziej zaprezentowany był również w czasie  „Gminnego konkursu ekologicznego” w Trybszu.

    Później wszyscy uczniowie pod kierunkiem swoich wychowawców udali się sprzątać najbliższą okolicę, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Oczyszczono pobocza wzdłuż drogi głównej, uliczki boczne, brzeg rzeki. Zebrano 15 worków śmieci.

[Galeria zdjęć]