SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŁAPSZACH WYŻNYCH


Strona główna


Plan Lekcji


O Szkole


Nauczyciele


Uczniowie


Dokumenty


Osiągnięcia


Galeria zdjęć


Projekty


Archiwum


Kontakt

PROTOKÓŁ

      Z pierwszego etapu między klasowego konkursu ortograficznego „MISTRZ ORTOGRAFII”, przeprowadzonego w dniu 24.01.2008r. w Szkole Podstawowej w Łapszach Wyżnych, w klasach I – VI.

Skład komisji:

Przewodniczący - mgr Danuta Krzysik

Członkowie         - mgr Beata Kuruc

                           - mgr Aniela Gryglak- Bigos

   W konkursie brali udział uczniowie z klas I – VI. Uczniowie pisali prace na trzech poziomach, o różnym stopniu trudności:  

        Klasa I -  11 uczniów

        Klasa II - 10 uczniów

        Klasa III - 8 uczniów

        Klasa IV - 6 uczniów

        Klasa V - 13 uczniów

        Klasa VI - 9 uczniów

       RAZEM- 57 uczniów

  Prace uczniów sprawdzone i oceniane były według najmniejszej liczby popełnionych błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych. Z każdej klasy wytypowany został Klasowy Mistrz Ortografii, I Wicemistrz i II Wicemistrz. Uczniowie ci zakwalifikowani zostali do II etapu – Szkolnego Mistrza Ortografii.

       Wyniki konkursu z poszczególnych klas przedstawiają się następująco

KLASA

0 bł. ort.

1 bł. ort.

2 bł. ort.

3 bł. ort.

4 bł. ort.

5 i więcej

I - 11 u.

0 u.

0 u.

1 u.

0 u.

0 u.

10 u.

II - 10 u.

2 u.

2 u.

2 u.

1u.

1 u.

2 u.

III - 8 u.

0 u.

0 u.

0 u.

0 u.

0 u.

8 u.

 

IV - 6 u

1 u.

0 u.

0 u.

1 u.

0 u.

4 u.

 

V - 13 u.

1 u.

0 u.

0 u.

2 u.

0 u.

10 u.

VI - 9 u

0 u.

2 u.

1 u.

1 u.

0 u.

5 u.

    Po dokonaniu oceny prac uczniowskich stwierdzono, że minimalna liczba błędów ortograficznych w pracach wyniosła 0, a maksymalna 21 .

     Zatem, w drugim etapie konkursu wezmą udział następujący uczniowie:

Imienny wykaz uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu szkolnego konkursu ortograficznego:

KLASA I

I miejsce - Beata Stanek

II miejsce - Katarzyna Brawiak

III miejsce - Julia Biegun

 

KLASA II

I miejsce -  Alicja Janeczek

II miejsce - Paweł Majerczak

III miejsce - Martyna Gryglak

                    Agata Gelatka

 

KLASA III

I miejsce  - Kamila Bigos

II miejsce  - Faustyna Cieślik

III miejsce - Agata Tomaszkowicz

 

KLASA IV 

I miejsce - Piotr Budz

II miejsce - Kamil Sołtys

III miejsce - Janusz Trzop

 

KLASA V

I miejsce - Mateusz Gryglak

II miejsce - Sylwia Krzysik

III miejsce - Barbara Kołodziej

                   

KLASA VI 

I miejsce  - Natalia Sołtys

II miejsce - Marzena Sołtys

III miejsce - Karol Gryglak

 

Razem zakwalifikowało się 19 uczniów.