Od 3 stycznia 2011 rozpoczęła się realizacja III etapu projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki.

26 listopada 2010r. odbyła sie prezentacja multimedialna promująca projekt. Podczas prezentacji rodzice zostali zapoznani z celami oraz teorią inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wszyscy rodzice wyrazili zgodę na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia edukacyjne trwać będą do 20 czerwca 2011r.