SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II
W ŁAPSZACH WYŻNYCH   


Strona główna


O Szkole


Nauczyciele


Uczniowie


Dokumenty


Osiągnięcia


Galeria zdjęć


Projekty


Kontakt


 

 

REALIZACJA PROJEKTU W  SZKOLE

     W naszej szkole realizowany jest projekt ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W chwili obecnej  zajęcia prowadzone są w klasie drugiej w wymiarze 50 godzin.

Istotą projektu jest:

  • wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną,

  • wdrożenie elastycznego modelu edukacji,

  • dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia.

    Uczestnicząc w tych zajęciach dziecko rozwija własny potencjał intelektualny, buduje motywację do nauki, korzysta z bogatego zestawu środków dydaktycznych, dostaje szansę lepszego startu szkolnego. Pod kierunkiem nauczyciela rozwija swoje  zainteresowania i zdolności. Lubi szkołę, bo nie nudzi się na zajęciach oraz uzyskuje lepsze efekty w nauce. Rodzice odkrywają potencjał swoich pociech oraz mogą lepiej zorganizować środowisko rozwoju swojego  dziecka.

     Projekt ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” oparty jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne i inteligentne. Jest to teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie językowej (język polski i obcy), matematyczno-przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno-informacyjnej oraz społecznej (intra - i interpersonalnej). Każde dziecko jest zdolne. Jeśli dziecko gorzej radzi sobie w jakiejś dziedzinie,  nie znaczy to, że jest gorsze od rówieśników. Dziecko może mieć świetnie rozwiniętą np. inteligencję ruchową czy interpersonalną, przez co lepiej od innych radzi sobie w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami lub w sporcie. Każdy człowiek ma jedne rodzaje inteligencji silniej rozwinięte, a inne słabiej. Kiedy uda się określić co jest mocną, a co słabą stroną dziecka, można potem tę wiedzę wykorzystać wspierając jego rozwój. Można budować wysoką samoocenę dziecka, które z jednej strony uświadamia sobie, że  w jakiejś dziedzinie nie najlepiej sobie radzi, ale za to np. szybko uczy się słówek w języku angielskim, pięknie maluje, buduje wspaniałe konstrukcje, czy też błyskawicznie zapamiętuje rytmy, które usłyszy. Dziecko przekonuje się, że słabe strony można rozwijać, wykorzystując mocne.

Trzeba wspierać i rozwijać zdolności, aby dziecko odnosiło sukcesy w dziedzinach, które go interesują.

     Na bazie środków dydaktycznych ufundowanych przez Europejski Fundusz Społeczny współfinansowany przez Unię Europejską w sali lekcyjnej ,,pierwszaków” zorganizowaliśmy trzy Dziecięce Ośrodki Zainteresowań.                    

     W Pierwszym Ośrodku Zainteresowań sprzyjającemu rozwijaniu wszystkich inteligencji, a szczególnie inteligencji: językowej, interpersonalnej i intrapersonalnej znalazły się m. in. zestaw alfabetów ruchomych – kart dla dzieci z obrazkami, książeczki ,,Rok wierszem malowany” i zestawy historyjek obrazkowych związanych tematycznie z tekstami wierszy. W oparciu o te pomoce można wspierać rozwój inteligencji przyrodniczej. Dzieci zainteresowane przyrodą chętniej będą opowiadać o sytuacjach, wydarzeniach, zjawiskach, w kontekście ich związków ze światem roślin i zwierząt. Dostępne są również historyjki obrazkowe poruszające problemy stosunku do osób niepełnosprawnych, tolerancji, przeciwdziałaniu agresji. Na zajęciach wykorzystujemy również inne pomoce, wspierając właściwe zachowania wobec rówieśników i kolegów, dorosłych i osób starszych. Inteligencja interpersonalna rozwijana jest poprzez wykorzystanie chusty animacyjnej i książki „Zabawy z chustą”. „Kodeks klasowy” służy do wypracowania zachowań pożądanych wobec innych osób, opracowanych w formie zestawu znaków przypominających wizualnie znaki drogowe. Zestawy Logiko to środek dydaktyczny ułatwiający dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzający jednocześnie w świat kolorów, roślin, zwierząt, bajek, ruchu drogowego geometrii i ortografii. Pracując i bawiąc się z Logiko dziecko myśli, analizuje, poszukuje, podejmuje decyzje, rozwiązuje.

Umiejętności językowe rozwijane są za pomocą zestawu Bajek- grajek, czyli płyt CD z nagraniami tekstów bajek muzycznych. Uwrażliwianiu na język i kulturę innych narodów sprzyja praca z wykorzystaniem opisanych historyjek obrazkowych, kart obrazkowego alfabetu angielskiego, bajek, książeczek Logiko opracowanych w językach obcych. Atrakcyjny dla dzieci jest stojak wielofunkcyjny z akcesoriami do wykonania teatrzyku. Wystawianie w teatrzyku znanych dzieciom utworów, ale także tworzenie własnych scenariuszy i małych form teatralnych pozwoli w pełni przeżywać ich piękno.

     W Drugim Ośrodku Zainteresowań sprzyjającemu rozwijaniu wszystkich inteligencji, a szczególnie inteligencji wizualno – przestrzennej, muzycznej, ruchowej oraz interpersonalnej i intrapersonalnej zgromadzono zestaw instrumentów muzycznych, akcesoriów teatralnych i pacynek. Te środki dydaktyczne wyzwalają twórcze zdolności dzieci, wpływają na odczuwanie radości z nabywania nowej wiedzy i umiejętności. Służą wzmacnianiu pewności siebie i wyzwalają motywację do uczenia się, gdyż dziecko ma odczucia sukcesów  w różnych, wybranych przez siebie dziedzinach aktywności twórczej. Stojak wielofunkcyjny z akcesoriami sportowymi to zestaw, który służyć ma do wszelkiego typu zabaw i ćwiczeń fizycznych, motorycznych oraz ruchowych. Ser szwajcarski łączy funkcje służące wspieraniu ruchowego rozwoju dziecka z efektywnym wykorzystaniem aktywności fizycznej oraz ich naturalnej cechy rozwojowej: przechodzenia od zabawy do nauki, od rzeczy łatwych do trudnych.

     W Trzecim Ośrodku Zainteresowań sprzyjającemu rozwijaniu wszystkich inteligencji, a szczególnie matematyczno – logicznej, przyrodniczej, interpersonalnej i intrapersonalnej znajdują się Tuby Pieksi i Tuby Gąsienice. Za ich pomocą dziecko uczy się wykonywania działań matematycznych poprzez manipulowanie; rozpoznaje liczby, kształty geometryczne i kolory, jednocześnie ćwicząc koncentrację, sprawność motoryczną i manualną oraz koordynację wzrokowo- ruchową. Kompetencje matematyczno-logiczne rozwijane są przy wykorzystaniu Studni Jakuba i Magicznego Trójkąta Matematycznego z zestawem kart wzorcowych. Są to materiały edukacyjne uczące cierpliwości i zręczności, doskonalące koordynację i koncentrację. Klocki GEO, Mozaika XXL, klocki Figury Porównawcze, waga z cylindrami, Korale Matematyczne pozwalają na uczenie się poprzez działanie na miarę i w sposób dostosowany do poziomu rozwoju każdego dziecka. Książeczki Logiko o tematyce z obszaru przyrody i środowiska pozwalają wzbogacić wiedzę o nowe doświadczenia, ćwiczyć praktyczne wykorzystanie tej wiedzy. Ośrodki zostały wzbogacone  inne środki dydaktyczne znajdujące się w szkole jak i pomoce nauczyciela oraz te zbierane  w czasie wycieczek i spacerów. Każdego dnia uczniowie naszej klasy a jest ich dziesięciu odkrywają, że nauka może być fascynującą zabawą, w czasie której zdobywają wiedzę, doświadczenia, a także uczą się współpracy z innymi.