Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nowym Targu zaprasza uczniów do udziału w kursie i odbycia go w całości.
Celem kursu jest zaznajomienie się z treściami szkolenia związanego z propagowaniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa dzieci mieszkających na wsi. Kurs kończy się testem oraz wydaniem certyfikatu za poprawne jego zaliczenie.

skan_

Agnieszka Futro
Kierownik
KRUS PT w Nowym Targu