„Twoje dane – Twoja sprawa”

Nasza szkoła, od listopada 2022r. do maja 2023r., bierze udział w XIII edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” organizowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).
Dzisiaj, 24 stycznia 2023 r., odbył się Dzień Ochrony Danych Osobowych. Uczniowie klasy 8 przekazali swoim młodszym kolegom wiele ważnych informacji m. in.: „Dlaczego ochrona danych jest ważna w życiu każdego człowieka?”. Udzielili również porad, jak chronić swoje dane osobowe, by uniknąć potencjalnych niebezpieczeństw. Czytaj dalej „„Twoje dane – Twoja sprawa””

„Twoje Dane – Twoja Sprawa” – #TwojedaneTwojasprawa

logotyp programu Twoje Dane Twoja Sprawa

#TwojedaneTwojasprawa

Potwierdzenie uczestnictwa szkoły w programie

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest organizatorem ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane – Twoja Sprawa”. Cel działań podejmowanych w ramach programu stanowi uwrażliwienie nauczycieli oraz uczniów na potrzebę ochrony danych osobowych i prywatności. Program realizowany jest przez szkoły poprzez szkolenia rad pedagogicznych, zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i wydarzenia tematyczne. Czytaj dalej „„Twoje Dane – Twoja Sprawa” – #TwojedaneTwojasprawa”