Logo Gminy Łapsze NiżneOśrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego wsparcia specjalistycznego.

BEZPŁATNE I ANONIMOWE WSPARCIE SPECJALISTYCZNE W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE

W ramach Projektu „Centrum Rozwoju Rodziny w Gminie Łapsze Niżne” bezpłatnie i anonimowo możecie Państwo skorzystać ze wsparcia:

→PSYCHOTERAPEUTY →RADCY PRAWNEGO →MEDIATORA

GDZIE? W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych przy ul. Jana Pawła II 61.
Na wizytę można się umówić telefonicznie:

  •  18 265 91 45 lub 18 265 93 23 Ośrodek Pomocy Społecznej
  • 607 270 502 psychoterapeuta P. Katarzyna Kuziel-Rachwał, pomoc w formie konsultacji, poradnictwa, terapii dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, samotnych i rodzin przeżywających sytuacje kryzysowe związane m.in. z chorobami (m.in. onkologicznymi), niepełnosprawnością, żałobą, zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży, z uzależnieniami.
  •  605 147 459 radca prawny P. Michał Dyda, udzielanie informacji, porad, pomoc w przygotowywaniu pism przez prawnika świadczone m.in. w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego, prawa pracy.
  • 515 104 448 mediator P. Wojciech Jamróz, pomoc w sprawach rozwodowych, o podział majątku po rozwodzie, sprawy związane z opieka nad dziećmi, inne sprawy rodzinne: konflikty małżeńskie (o ile nie są wskazane do terapii), spory wynikające z gospodarowania współwłasnością (np. sprawy spadkowe), konflikty miedzy rodzicami i dziećmi (także dorosłymi dziećmi), pomoc w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych.

KIEDY? Terminy dyżurów specjalistów znajdują się na:

  •  stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych https://ops.lapszenizne.pl/
  • stronie Urzędu Gminy Łapsze Niżne https://www.lapszenizne.pl/
  •  na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych

,,Życie daje ci bolesne nauczki.
Ale to ze stawiania czoła przeciwieństwom losu bierze się siła”
(H. Jackson Brown Jr)

ZAŁĄCZNIKI:

HARMONOGRAM II KWARTAŁ

HARMONOGRAM II KWARTAŁ

GRUPA WSPARCIA harmonogram

Harmonogram dyżury kuratorów