INFORMACJE O SZKOLE

Łapsze Wyżne to malowniczo położona, spiska wioska leżąca pomiędzy dwoma wzgórzami i przecięta wpół górskim potokiem zwanym Łapszanką. Znajduje się tu nasza szkoła.

Budynek jest bardzo stary, ale to nie znaczy, że wszystko w nim jest stare. Uczą w nim nauczyciele młodzi duchem i pełni zapału do pracy, którzy obrali sobie słowa Jana Pawła II jako myśl przewodnią do dalszej pracy: „Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Szkoła to nie tylko nauczyciele, ale także uczniowie. W roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza do niej 121 dzieci.

Funkcjonuje 8 klas szkoły podstawowej i prowadzony jest oddział przedszkolny klasy zerowej i punkt przedszkolny, do którego chętnie uczęszczają już nawet trzylatki.

Wszystkie dzieci uczą się na jedną zmianę, dlatego też mają możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych:
• zajęciach z pomocy PPP tj.: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia emocjonalno-społeczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
• zajęciach sportowych SKS,
• próbach zespołu regionalnego.

Tradycją naszej szkoły stały się uroczystości integrujące społeczność lokalną. Co roku organizujemy:
• uroczysty Dzień Edukacji Narodowej,
• Zabawę Andrzejkową lub Bal Karnawałowy,
• wspólne kolędowanie i łamanie się opłatkiem z mieszkańcami wsi.
• Misterium Męki Pańskiej ulicami wsi,
• Dzień Rodziny.

Uczniowie już od najmłodszych lat są przygotowywani do samodzielnego podejmowania decyzji oraz gospodarowania wypracowanymi środkami poprzez współudział w Samorządzie Uczniowskim lub szkolnym wolontariacie.

Na terenie szkoły działa aktywnie Rada Rodziców, która jest dla nas ogromnym wsparciem i pomocą.

Panuje tutaj przyjazna i serdeczna atmosfera. Uczniowie i nauczyciele przychodzą do pracy zadowoleni i uśmiechnięci. Zdarzają się też czasami drobne nieporozumienia, ale przecież… błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2022/23

Przewodnicząca: Patrycja Gryglak kl. VIII
Zastępca: Julia Pawlica kl. VI
Skarbnik: Kamila Pawlica kl. VIII
Członkowie: Wiktor Stanek, Magdalena Pojedzinka, Piotr Trzop, Joanna Trzop, Ksawery Kiedziuch, Małgorzata Bizub, Konrad Sołtys i Kacper Cieślik

NASZ PATRON- JAN PAWEŁ II

                        Hymn Szkoły 

 1. Na wszystkie lata nauki w szkole
  Zostałeś naszym Patronem
  Wszyscy uczniowie wybrali Ciebie
  Bo chcą tak jak Ty być w niebie

Ref: Święty Jan Paweł, Jan Paweł II
Święty Jan Paweł, Rodak nasz
Przyjaciel dzieci, przyjaciel ludzi
On czystym sercem zdobył świat.

 1. Bądź naszą barką, naszą opoką
  Tak jak Ty – kochać i my chcemy
  Drogę do nieba po Twoich śladach
  Nauką, pracą odnajdziemy
  Ref: Święty
 2. Patronem naszym zostań na zawsze
  Wspieraj na lekcjach myśli nasze
  Łatwiej nam będzie z Twoją pomocą
  Czuwaj nad nami dniem i nocą
  Ref: Święty…