Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem
to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko
w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci.

W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci:

  • nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,
  • wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy – w placówce lub w rodzinie,
  • wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w internecie,
  • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
  • rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

W szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych wdrażane są standardy ochrony dzieci zamieszczone poniżej.

Polityka Ochrony Dzieci

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Standardy dla przedszkola