DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 1. Nazwa podmiotu publicznego Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do …