Palenie papierosów szkodzi zdrowiu – słyszymy to bardzo często od lekarzy. Z badań wynika, że młodzież sięga po papierosy jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia. Z paleniem wiąże się duży koszt, nieświeży oddech oraz wiele groźnych chorób m.in. rak płuc. Styl życia i zachowania zdrowotne kształtują się już od najmłodszych lat, pod wpływem obserwacji zachowań w środowisku domowym, obserwacji zachowania kolegów. Często palenie tytoniu jest próbą naśladowania dorosłych, dlatego ważne jest, aby rodzice nie palili przy swoich pociechach. Należy też pamiętać, aby nie palić  w  pomieszczeniach, w których znajdują się dzieci, bo wdychają one dym nikotynowy i stają się biernymi palaczami.

W dniach: 11.05 – 15.05.2020 r.  realizowany był przez 9 uczniów klasy I program antynikotynowy. Miał on na celu:

– uporządkować i poszerzyć informacje na temat zdrowego trybu życia,

– uczyć dzieci postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie,

– uświadomić dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,

– uwrażliwić dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związanego z biernym paleniem,

– wykształcić nawyk radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni przy nich palą.

            W bieżącym roku szkolnym z uwagi na stan epidemii koronawirusa w Polsce zaplanowane na maj zajęcia z programu „Nie pal przy mnie, proszę!” zostały zrealizowane zdalnie, we współpracy z rodzicami. Za ich zgodą, na bieżąco przesyłane były tematy zajęć, problematyka, którą poruszali z dziećmi w czasie rozmowy oraz materiały do pracy. Wszyscy rodzice na bieżąco odsyłali zadania wykonane przez uczniów.

Serdecznie dziękuję Rodzicom za pomoc i współpracę w realizacji programu.

                                                                            mgr Aniela Gryglak-Bigos