Nasz szkoła wzięła udział w WOJEWÓDZKIM  KONKURSIE  PLASTYCZNYM „TATRY MOJA MIŁOŚĆ”, którego organizatorem jest Zarząd Oddziału Ligi Przyrody w Zakopanem i Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera w Ratułowie.

Tematem konkursu było „Co kwitnie w Tatrach?”
W naszej szkole do  konkursu przystąpiło 16 uczniów.  Z których prac  opiekun  Pani Danuta Krzysik wraz z innymi nauczycielami wytypowali 10 najlepszych prac, które 21 grudnia zostały wysłane do organizatora. Lista prac przesłanych przedstawia się następująco: 1 uczeń  z klasy „0”, 3 uczniów z klasy I oraz 6 uczniów z klasy VI. Wyniki ogłoszone zostaną przez organizatorów pod koniec stycznia 2021r.