Dnia 21 października odbyło się w naszej szkole spotkanie promujące działalność Szkolnego Wolontariatu. Uczestniczyli w nim uczniowie klas VI-VIII. Spotkanie miało na celu przybliżyć zebranym ideę wolontariatu oraz zachęcenie uczniów do niesienia pomocy potrzebującym. Uczniowie dowiedzieli się kim jest wolontariusz, jakie są cechy dobrego wolontariusza oraz zapoznali się z różnymi rodzajami pracy, wykonywanej przez ludzi angażujących się w wolontariat.  Na spotkaniu odbył się również nabór nowych wolontariuszy do Szkolnego Wolontariatu w roku szkolnym 2020/2021. Przyszli wolontariusze zapoznali się z Regulaminem Szkolnego Wolontariatu, Kodeksem Etycznym Wolontariusza i projektem Planu Pracy SW.

Kristína Krzysik

 

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela”.

Tak jak to czynił, dziś już święty Jan Paweł II. Jego historia życia to wielka karta wolontariusza, zapisująca proces duchowego dorastania, formowania i zaangażowania w Chrystusowe dzieło miłości. Niech zachęta Św. Jana Pawła II znajdzie konkretne odzwierciedlenie w naszym pokornym, pełnym oddania zaangażowaniu na rzecz potrzebujących.