Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie zaprosił  dzieci z terenu województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym ,,ZDROWE, SMACZNE, KOLOROWE – KUPUJĘ PRODUKTY KRAJOWE”.

Przedmiotem konkursu było  wykonanie pracy plastycznej, która w kreatywny i ciekawy sposób prezentowałaby hasło konkursu. Celem konkursu było budowanie świadomości zakupowej oraz kształtowanie patriotyzmu konsumenckiego wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego.

Konkurs przeprowadzany został   w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI. Z naszej szkoły wzięło w nim udział 21 uczniów z klas III- VI w. Opiekę nad konkursem pełniła p. D. Krzysik, która  przekazała do organizatora w formie elektronicznej formularze zgłoszeń oraz prace.