Kto czyta książki, żyje podwójnie.

                                    Umberto Eco

 

29 stycznia 2021 roku uczniowie klas I – III wzięli udział w konkursie czytania ze zrozumieniem. Polegał on na przeczytaniu tekstu przygotowanego dla danej klasy i udzieleniu właściwych odpowiedzi. Dzieci uzupełniały tekst z lukami, krzyżówki, wykreślanki, dorysowywały elementy zgodnie  treścią, określały zdania typu: prawda, fałsz.

Klasa I udzielała odpowiedzi na pytania do tekstu „Na ulicy”, kl. II – „Sowy”, natomiast klasa III – „Skrzydlaci przybysze”.

Nagrodzeni zostali uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów w danej klasie.

Lista uczniów nagrodzonych:

Kl. I – Marcel Bylina, Estera Kałafut, Emilia Kołodziej, Eryk Kowalczyk, Antoni Majerczak, Zofia Pawlica, Lena Gryglak

Kl. II – Joanna Trzop, Magdalena Budz

Kl. III – Julia Szewczyk, Izabela Kalata, Konrad Sołtys

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

A. Gryglak – Bigos, K. Krzysik