Nasza szkoła dołączyła do Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo, czyli autorskiego programu Fundacji Dbam o Mój Zasięg, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Dzięki udziałowi  w tym  programie, będziemy mogli:

  1. Podnieść bezpieczeństwo i higienę cyfrową swoich uczniów.
  2. Realizować tematyczne diagnozy szkolne.
  3. Budować szkolną profilaktykę e-uzależnień.
  4. Tworzyć szkolne zasady korzystania ze smartfonów.
  5. Wpływać na rozwój inspirującej przestrzeni edukacyjnej.
  6. Realizować społecznie odpowiedzialne projekty.
  7. Tworzyć kreatywne życie offline i dbać o realne więzi.
  8. Dzielić się z innymi szkołami i tworzyć wspólnotę szkół.

 

PROBLEMOWE UŻYWANIE SMARTFONÓW – PLAKAT

SPOSOBYCODZIENNYCH ROZWIĄZAŃ – PLAKAT