Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Na rysunku kolorowe dłonie. 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. To dzień, w którym świat „zaświeca się” na niebiesko.

Również nasza szkoła włączyła się w akcję promowania otwartości, empatii i zrozumienia dla odmiennych potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu i w dniu 19 marca uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III przyszli ubrani na niebiesko. W tym dniu poprzez przygotowaną gazetkę szkolną,  filmy edukacyjne,  oraz rozmowy z wychowawcami poznawaliśmy bliżej co to jest AUTYZM, by jak najlepiej zrozumieć osoby ze spektrum autyzmu. Dowiedzieliśmy się, że każda osoba jest indywidualnością, nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem, że najlepszym lekarstwem na autyzm jest tworzenie przyjaznego rozumiejącego otoczenia społecznego. Uczniowie otrzymali niebieskie balony wraz z ulotkami, by również w domu  przekazać jak bardzo jest potrzebna akceptacja dla różnorodności i odmienności rozwojowej, przeciwdziałanie izolacji, dyskryminacji i łamaniu praw osób z autyzmem.

W tym roku dołączyliśmy również do kampanii „Otwieramy drzwi na świat dla autyzmu „, która jest związana z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Nie zapominajmy, że potrzeby osób ze spektrum autyzmu nie ograniczają się do tego jednego dnia! I nie zapominajmy, żeby wśród definicji dotyczących autyzmu, konferencji i różnych wydarzeń najważniejszy był CZŁOWIEK. Człowiek ze swoimi pasjami, osobowością, doświadczeniami życiowymi, potrzebami, smutkami i radościami.

Kristína Krzysik
Katarzyna Pacyga