Informacja o naborze do ogniska muzycznego dzieci z terenu Gminy Łapsze Niżne.