Z początkiem roku szkolnego dzieci z najmłodszej grupy przedszkolnej 3 i 4 latki otrzymały do oddziału przedszkolnego oczyszczacz powietrza, który został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Z tej okazji w oddziale przedszkolnym odbyły się zajęcia dotyczące dbania o nasze zdrowie. Został w przedszkolu przeczytany list od Marszałka. Punktem kulminacyjnym było zapoznanie dzieci i rodziców jak również uruchomienie w sali oczyszczacza powietrza. Przedszkolaki śpiewały piosenkę, jak również dzięki doświadczeniom przeprowadzanym w przedszkolu, dowiedziały się bardzo dużo o powietrze.

Kowalczyk Maria