ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

3-4-LATKI

Wychowawca: mgr Dorota Moś

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
5-6-LATKI

Wychowawca: mgr Dominika Stańczak

KLASA I

Wychowawca: mgr Aniela Gryglak-Bigos

KLASA II

Wychowawca: mgr Danuta Krzysik

KLASA III

Wychowawca: mgr Maria Kowalczyk

KLASA IV

Wychowawca: mgr Elżbieta Sołtys

KLASA V

Wychowawca: mgr Anna Stanek

KLASA VI

Wychowawca: mgr Marta Bylina

KLASA VII

Wychowawca: mgr Magdalena Obrzud

KLASA VIII

Wychowawca: mgr Beata Magiera