W ostatnich dniach otrzymaliśmy od komendanta ZHP Hufca Podhalańskiego phm. Radosława Fiedlera Betlejemskie Światło Pokoju. Przedstawiciele harcerzy z drużynową Magdaleną Cieślik przekazali je 22 grudnia, najpierw na ręce p.o. dyrektora Anny Stanek w budynku naszej szkoły, kolejno na ręce wójta gminy Jakuba Jamroza w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych oraz na ręce Księdza proboszcza Bogdana Kadłuczki w Kościele parafialnym w Łapszach Wyżnych, skąd zabrali je do domów mieszkańcy.