Wystawa prac dzieci w ramach projektu Mała książka_Wielki człowiek - kolaże smokówCzytanie dziecku od najmłodszych lat życia jest bardzo ważne. Książki niosą informacje o świecie, bogacą wyobraźnię dziecka, poszerzają horyzonty wiedzy. Uczą rozróżniać dobro od zła, rozumieć postępowanie swoje i innych osób.

W listopadzie uczniowie klasy I otrzymali książkę „Pierwsze abecadło” do czytania w domu i w szkole. W czasie lekcji poznali opowiadanie „J. Olech „Pompon w rodzinie Fisiów”. Udzielali odpowiedzi na pytania do tekstu i czytali głośno jego wybrane fragmenty. Przypomnieli również inne znane baśnie, opowiadania, bajki o smokach. Na tej podstawie przygotowana została lista książek o najróżniejszych smokach. Później dzieci wykonały techniką kolaż ilustracje smoków. W klasie stworzona została „Galeria smoczych portretów”. Uczniowie poznali też opowiadanie ks. J. Twardowskiego „Dwa święta”. Następnie rozmawiali o różnicach związanych z wielkimi świętami jakim jest Boże Narodzenie i Wielkanoc. Później dzieci wykonały kartki świąteczne dla najbliższych. Poznały też sposób adresowania koperty.

                Czytanie książek dzieciom, jak też przez nie same przynosi dla nich wiele korzyści. Dzieci te łatwiej radzą sobie z nauką i różnymi problemami oraz miło spędzają czas.