Czas Wielkiego Postu oraz Wielkiego Tygodnia był dla nas harcerzy i zuchów czasem refleksji i modlitwy. Mając w pamięci słowa naszego wspaniałego patrona Świętego Jana Pawła II: „Jeśli chcemy, aby świat stał się ostatecznie przybytkiem pokoju, musimy nieustannie i z pokorą, ufnie i wytrwale się modlić…” z harcerskimi sercami przepełnionymi lekiem i obawą o naszych braci Ukraińców, podczas zorganizowanego przez nas czuwania modlitewnego, błagaliśmy Boga o pokój na świecie oraz zaprzestanie działań wojennych na Ukrainie. Braliśmy czynny udział w rekolekcjach wielkopostnych, w czasie których przypadła kolejna rocznica śmierci naszego patrona Świętego Jana Pawła II. Przygotowaliśmy wspomnienie modlitewne o naszym Papieżu oraz zapaliliśmy znicz pod tablicą pamiątkową. W tym roku po raz pierwszy, razem ze strażakami, pełniliśmy honorową wartę przy Grobie Pańskim.
Pań zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Czuwaj!