Najważniejsze terminy związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych:

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.
  2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r.
  3. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 19 lipca 2022 r.
  4. W terminie do 25 lipca 202r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  5. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  6. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 26 lipca, 2022 r.

SZKOŁY  W NASZYM REGIONIE

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej

w Nowym Targu:

Dzień otwarty dla ósmoklasistów – 1 kwietnia 2022 r. w godzinach

od 7.30 do 15.00

Odnośnik do rekrutacji:

https://zskj.nowotarski.edu.pl/rekrutacja2022.html

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

Dni otwarte w ZSE: 21 marca, 21 kwietnia, 27 maja

Odnośnik do rekrutacji:

https://zse.nowotarski.edu.pl/dlaczego-wlasnie-my/

 

 

Zespół Szkół w Jabłonce

Dzień otwarty dla ósmoklasistów- (planowany) 22 kwietnia

Odnośnik do rekrutacji:

https://zsj.nowotarski.edu.pl/kierunki-i-rekrutacja/

 

Liceum Ogólnokształcące w Krościenku

https://lokroscienko.nowotarski.edu.pl/1127-nowy-kieruneknauczania-w-naszym-liceum

https://lokroscienko.nowotarski.edu.pl/rekrutacja-elektroniczna

 

Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku

Dzień otwarty dla ósmoklasistów- 8 kwietnia 2022 r. w godz. 9.00- 17.00

Odnośniki do rekrutacji:

https://zszip-kroscienko.nowotarski.edu.pl/

https://zszip-kroscienko.nowotarski.edu.pl/osma-klasa-i-co-daleju-nas-znajdziesz-odpowiedz/

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-

Szk%C3%B3%C5%82-Zawodowych-i-Plac%C3%B3wek-im-profW%C5%82adys%C5%82awa-Szafera-298803646807617

 

Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Targu

Odnośnik do rekrutacji:

https://zs1.nowotarski.edu.pl/dla-kandydatow

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu

Dzień otwarty dla ósmoklasistów- 21 marca i 27 marca 2022 od

godz. 11.00 do 14.00

Odnośnik do rekrutacji:

https://goszczynski.nowotarski.edu.pl/

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce Zdrój

Odnośniki do rekrutacji:

https://romer.nowotarski.edu.pl/

 

Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu

Odnośnik do rekrutacji:

https://zst.nowotarski.edu.pl/

 

Zespół Szkół w Rabce-Zdrój

Odnośnik do rekrutacji:

https://lo2rabka.nowotarski.edu.pl/

 

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu

Dzień otwarty – 11 maja 2022 r. od godz. 9.00

Odnośnik do rekrutacji:

Rekrutacja – SOSW