09.12.2021 r. odbył się w nasze Szkole Ogólnopolski konkurs „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej”  dla klas I-III. Wzięło w nim udział 11 uczniów. Każdy z testów składał się z 21 pytań jednokrotnego wyboru. Skala trudności pytań konkursowych pozwalała każdemu uczniowi spróbować swoich sił. Każdy uczeń, który brał udział w konkursie otrzymał dyplom. Ogromne gratulacje dla laureatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów i otrzymali tytuł laureata konkursu, a są nimi: Marcel Bylina klasa II i Magdalena Budz klasa III.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz życzymy dalszych sukcesów.

Maria Kowalczyk