Uczniowie klasy I uczestniczyli w kwietniu i maju w programie profilaktycznym „Nie pal przy mnie, proszę”.

Celem programu było:

  • uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
  • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
  • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
  • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane  z biernym paleniem
  • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą

W czasie 5 zajęć pod czujnym okiem wiewióreczki Wiki uczniowie poznali zasady zdrowego trybu życia, właściwego odżywiania, dostrzegli pozytywny wpływ ruchu na zdrowie człowieka. Dowiedzieli się również o negatywnych skutkach palenia tytoniu i chorobach z nim związanych.

W klasie wykonana została gazetka, gdzie zamieszczane były prace dzieci. Wszyscy pierwszacy chętnie uczestniczyli w zajęciach i wykonywali postawione przed nimi zadania.

Ponadto 9 uczniów klasy I w ramach realizowanego programu wzięło udział  w konkursie plastycznym „Nie pal przy mnie proszę”.

Serdecznie dziękuję dzieciom i rodzicom za wyrażenie zgody, udział i zaangażowanie w czasie realizacji programu.

                                                                           Aniela Gryglak-Bigos