04.11.2022r. odbył się w Trybszu „Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznych”. Wzięło w nim udział 6 uczennic z klas III – V pod opieką p. Anieli Gryglak-Bigos.
Celem konkursu było:
–  popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej wśród dzieci i młodzieży,
– zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, pieśnią, tradycją i obyczajami,
– uświadomienie i zrozumienie roli wartości narodowo-patriotycznych w życiu człowieka.

Nasze uczennice pięknie zaprezentowały przygotowane pieśni patriotyczne pochodzące z różnych okresów polskiej historii. Jury przyznało 2 z nich wyróżnienie w konkursie.

W grupie wiekowej uczniów klas I – IV wyróżnienie otrzymała Gabriela Skorupka.
Natomiast w grupie wiekowej klas V-VIII – wyróżnienie otrzymała Sonia Chowaniec.

Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

    Aniela Gryglak-Bigos