Nasza szkoła przystąpiła do programu profilaktyki czerniaka, którego celem jest:
– przekazanie wiedzy na temat ryzyka zachorowania na czerniaka,
– uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki,
– uświadomienie wartości odpowiednich zachowań i postaw.
Według Narodowego Instytutu Onkologii największe znaczenie w kontekście możliwości zachorowania na czerniaka mają czynniki zależne od nas samych, związane z przestrzeganiem zasad prewencji. Kluczowa jest tu odpowiednia ochrona skóry przed promieniowaniem ultrafioletowym, szczególnie w przypadku określnego jej fototypu – jasna, piegowata cera podatna na oparzenia słoneczne. W niewielkim stopniu rolę odgrywają też uwarunkowania genetyczne oraz historia choroby w rodzinie, a także epizody intensywnej ekspozycji na promieniowanie UV.
30 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie z pielęgniarką, która przybliżyła uczniom informacje na temat chorób skóry, w tym czerniaka – jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się czym jest czerniak, jak go rozpoznać, na czym polega profilaktyka.

A. Gryglak-Bigos