Pomysł stworzenia „Kącika prawnego” w szkole powstał po spotkaniu z sędzią Anna Marią Wesołowską – inicjatorką prowadzenia wybranych rozpraw sądowych z udziałem uczniów oraz ambasadorką wprowadzenia edukacji prawnej do szkół. Ideę „Kącików prawnych” rozpropagowała, ponieważ w swojej sędziowskiej praktyce spotkała się z bardzo wieloma sprawami dotyczącymi nieletnich. Zauważyła także, że problem przestępczości wśród nieletnich ciągle narasta. Według opinii sędzi dzieje się to na skutek zmiany modelu życia, odwróceniu się od świata wartości w stronę konsumpcyjnego modelu życia, w którym, jak sama mówi: naszym dzieciom zaczęły się zacierać granice między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Anna Maria Wesołowska zaproponowała więc powstanie „Kącików prawnych” jako elementu edukacji prawnej dzieci i młodzieży.

Dzięki zaangażowaniu uczniów w naszej szkole również powstał „Kącik prawny”, którego celem jest zapoznanie uczniów z pojęciami prawnymi, przybliżenie litery prawa oraz uświadamianie konsekwencji wynikających z jego nieprzestrzegania. Zlokalizowany jest w miejscu dla każdego dostępnym, czyli na tablicy przy wejściu do szkoły.

Zapraszamy wszystkich uczniów do czytania, a w razie potrzeby również do współpracy i zmiany informacji na tablicy, by stało się miejscem, gdzie będą umieszczane nie tylko informacje, przepisy, regulacje, ale także spostrzeżenia i problemy, które dotyczą dnia codziennego szkoły.

Dodatkowo obok „Kącika prawnego” zastała również zamontowana „Skrzynka Korczakowska” do której wszyscy uczniowie mogą ANONIMOWO wrzucać listy z prośbami, pytaniami, skargami, wątpliwościami.

Jakie sprawy można między innymi zgłaszać?

 • Jeśli dokuczają komuś rówieśnicy i ktoś sobie z tym nie radzi,
 • Jeśli się wie, że komuś dzieje się krzywda,
 • Jeśli jest się ofiarą, świadkiem agresji lub przemocy,
 • Jeśli ktoś jest w kłopotach,
 • Jeśli masz problem i nie wiesz do kogo się zgłosić,
 • Jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji i nie wie gdzie szukać pomocy,
 • Jeśli ktoś nie ma do kogo się zwrócić, nie wie komu może zaufać,
 • Jeśli jest się krzywdzonym przez dorosłych.

 

Jak działa skrzynka?

Wrzucasz problem i sam decydujesz w jakiej formie chcesz uzyskać odpowiedź: przez indywidualną rozmowę z konkretną osobą (np. z nauczycielem, wychowawcą, dyrektorem, pedagogiem) lub jeżeli tego nie napiszesz, wówczas odpowiedź na Twój problem pozostanie wywieszona na tablicy „Kącika Prawnego”. Jeżeli oczekujesz personalnego rozwiązania sprawy, pozostaw swoje dane: imię, nazwisko i klasę, do której chodzisz. Nadawca pozostaje ANONIMOWY!

Skrzynka będzie otwierana raz w tygodniu – we wtorek.

Do czego służy?

Ma służyć dzieciom i młodzieży do zadawania pytań i zgłaszania trudnych spraw ANONIMOWO!

 

 1. Możesz zadać pytanie.
 2. Możesz tylko zgłosić problem.
 3. Możesz prosić o interwencję.

Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do poważnego ich rozważania”

Janusz Korczak

 

Pedagog specjalny: Katarzyna Pacyga