Krótka historia

Gromada zuchowa utworzyła się w listopadzie  2021 roku i  zrzesza zuchów z Łapsz Wyżnych. Opiekunkami zostały  P. Danuta Krzysik oraz P. Anna Chowaniec. Nazwa Gromady „Pracowite Mrówki” wywodzi się z dokonanych  obserwacji życia owadów, przywiązaniem do natury i obranym kolorem chusty do mundurów.

Głównym celem działalności Gromady   jest angażowanie się w działania szkolne i  lokalne, poznawanie i kultywowanie starych obrzędów, jak i  tworzenie nowych. Gromada zrzesza zuchów z klas I-IV w liczbie 15-tu. Tworza ją dwa zastępy:

I – siedmioosobowy to “ROBOTNICE”, a drugi ośmioosobowy –“ŻOŁNIERZY”

Zbiórki zuchowe odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Okrzyk Gromady:

„Mróweczki TU
Mróweczki TAM
pracują wytrwale  i tu i tam”

Nasze działania

 1. Malowanie totemów.
 2. Wykonanie kartek z pozdrowieniami dla gromady z Rogożnika z okazji 3. Dnia Myśli Braterskiej – 22 lutego. Przygotowanie paczki z słodkościami.
 3. Adoracja w Kościele- czuwanie drużyny zuchowej i harcerskiej.
 4. Czuwania modlitewne z okazji:
 5. Peregrynacji Ikony Świętej Rodziny”,
 6. rocznicy śmierci Jana Pawła II- naszego Patrona
 7. warta honorowa przy Grobie Pańskim
 8. Wykonanie kukły Marzanny i pożegnanie zimy.
 9. Zwiedzanie i zajęcia w Cukierni Państwa Kiedziuch .
 10. Wykonanie i rozprowadzenie kartek świątecznych z życzeniami dla osób samotnych mieszkających w naszej miejscowości.
 11. Zaliczenie i wręczenie pierwszej sprawności „Artysta”
 12. Wyjazd integracyjny z noclegiem na Głodówkę z okazji „Dnia Krokusa”.