W salach dzieci z oddziałów przedszkolnych założono kąciki czytelnicze z których bardzo chętnie korzystają dzieci. Nie tylko oglądają ilustracje, ale często proszą o ich czytanie. Wypożyczają je  do domów i czytają z rodzicami i dziadkami.