Bawiące się dzieci z napisem Rekrutacja rok szkolny 2023/2024Szanowni Rodzice!
Rozpoczynamy rekrutację do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2023/2024.
W załączniku Harmonogram rekrutacji oraz stosowne dokumenty.
W pierwszej kolejności należy złożyć dokument informujący o:
1. Kontynuacji wychowania przedszkolnego
2. Oświadczenie o objęciu dziecka rocznym przygotowaniem przedszkolnym („0”).Termin do 7 lutego 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

OŚWIADCZENIE O DEKLAROWANYM POBYCIE KANDYDATA W PRZEDSZKOLU

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Klauzula informacyjna – rekrutacja uczniów

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

Deklaracja o kontynuowaniu uczęszczania do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o objęciu obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym

Oświadczenie woli przyjęcia  dziecka do klasy I