Plakat Światowy Dzień Walki z Depresją 23 lutego. Obraz drzewa w kształcie głowy odbijającego się w tafli wody.23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją – chorobą, która według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Na świecie choruje na nią aż 350 milionów ludzi, a w Polsce 4 miliony. Według przewidywań ekspertów do 2030 roku depresja stanie się także pierwszą najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie.

Światowy Dzień Walki z Depresją ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych, co może pomóc zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać i leczyć może też być zachętą do szukania pomocy dla osób dotkniętych chorobą.

Depresja jest chorobą, która wiąże się z wadliwym funkcjonowaniem neuroprzekaźników w mózgu. Dotyka ludzi w różnym wieku, niezależnie od płci czy statusu społecznego. Depresja nie jest tylko chwilowym obniżeniem nastroju, ale chorobą, która utrudnia bądź nawet uniemożliwia codzienne funkcjonowanie.

Typowe objawy depresji to:

  • obniżony/obojętny nastrój, smutek;
  • brak energii;
  • utrata sprawności intelektualnej;
  • pesymistyczne widzenie przyszłości;
  • niska samoocena;
  • brak zainteresowania czynnościami, które dotychczas sprawiały przyjemność;
  • zaburzenia rytmów okołodobowych (m.in. zaburzenia rytmu snu i czuwania);
  • zmniejszony/zwiększony apetyt.

Skutki nieleczonej depresji bywają bardzo poważne, a najpoważniejszym z nich jest samobójstwo.

Kowalczyk Maria
Pedagog szkolny