Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie społeczne. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska i uczenie społeczeństwa życia z tymi osobami. W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

W związku z tym zachęcamy do wzięcia udziału w akcji ,,Świecę na niebiesko” w naszej szkole. Uczniowie mogą okazać solidarność z osobami ze spektrum autyzmu poprzez ubiór w niebieskim kolorze, czy wykonać serce, motyla czy żarówkę z papieru w tym kolorze.

Zaświećmy zatem wszyscy na niebiesko! W naszej szkole 3 kwietnia. W ten sposób okażmy solidarność z osobami ze spektrum autyzmu oraz wykażmy wsparcie dla ich rodzin!

Bądźmy razem, nie tylko tego dnia!

Pedagog specjalny: Katarzyna Pacyga