Zwracam się z prośbą o wzięcie udziału w akcjach na rzecz Kamilki Gil – mieszkanki Nowego Targu, chorej na SMA _ rdzeniowy zanik mięśni.

Na leczenie dziewczynki potrzebna jest niewyobrażalna kwota ok. 10 mln zł. Na jej subkontach w fundacjach: serce dla maluszka i siepomaga znajduje się niewiele ponad 2,2 mln zł. To kropla w morzu potrzeb, bez Państwa pomocy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z zebraniem takiej kwoty.

Prosimy więc o wsparcie prowadzonych przez nas akcji poprzez udostępnienie ich w mediach społecznościowych, na tablicach i gablotach w formie plakatu, jak również wzięcie w nich udziału.

Akcje prowadzone dla Kamilki:
– szafowanie
– góra złotówek
– zbiorka fantów i słodyczy
– zbiorka nakrętek

W załączniku dołączam plakaty prowadzonych akcji na rzecz Kamilki.

Z wyrazami szacunku,
Rodzice i wolontariusze zbiórki  www.siepomaga.pl/kamila-sma

Góra złotówek

SZAFOWANIE DLA KAMILKI GIL Z NOWEGO TARGU

ZBIÓRKA NAKRĘTEK