Odpowiedzialność za Mogiłę Nieznanych Żołnierzy oraz utrzymanie jej w czystości, to zadanie naszej Drużyny Harcerskiej „Płomienne Plemię”,  która wraz z Zuchami w  br. szkolnym 25 października nawiedziła cmentarz i złożyła kwiaty i znicze na mogile. Uczczenie poległych minutą  ciszy, modlitwą, kwiatami,  to tylko niewielki symbol  jaki możemy ofiarować poległym bezimiennym żołnierzom… i za naszą wolność.

BÓG HONOR OJCZYZNA

Czuwaj!