EkoSzkoła to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.
Honorowy patronat nad projektem sprawuje: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Głos Nauczycielski, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Lasy Państwowe.

W obecnym roku szkolnym, do udziału w projekcie zgłosiło się 567 placówek edukacyjnych z całej Polski: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, zespoły szkół, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz internaty i bursy szkolne. Po ocenie EkoRaportów przesłanych przez szkolnych koordynatorów projektu, placówki, które zrealizowały zadania projektowe uzyskały tytuł EKOSZKOŁA 2024, EKOPRZEDSZKOLE 2024 i EKOPLACÓWKA 2024. W czwartej edycji zaszczytny tytuł otrzymały 233 placówki – w tym nasza Szkoła!!! W naszym województwie zostało wyróżnionych tylko 15 placówek!!!
Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w działania!