Wójt Gminy Łapsze Niżne, informuje Rodziców uczniów klas VI o możliwości wyjazdu na wypoczynek wakacyjny do Gniewina.

W razie wolnych miejsc będziemy weryfikować zgłoszenia także uczniów klas V,VI, VII, którzy do tej pory nie byli na gminnej kolonii w Gniewinie.

Termin składania podań – od 7 do 14 maja, dziennik podawczy Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu.

W załączeniu pismo przewodnie oraz wzór karty zgłoszeniowej.

ZAŁĄCZNIKI:

Pismo przewodnie – wyjazd wakacyjny do Gniewina

Gniewino – zgłoszenie uczestnictwa