21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W związku z tym w naszej szkole uczniowie klasy VI i VII wzięli udział w projekcie promującym poprawną polszczyznę i przeprowadzili ankietę wśród uczniów ze wszystkich klas. Nasi językowi eksperci wchodzili do sal lekcyjnych w czasie trzeciej lekcji i zadawali pytania dotyczące zawiłości z języka polskiego. A wyniki? Raz lepsze, raz gorsze. Z pewnością jednak u wszystkich ankietujących i ankietowanych wzrosła świadomość poprawności językowej. Tak trzymać!

Beata Magiera