Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych wraz z oddziałami przedszkolnymi przystąpili do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”.

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Kristína Krzysik