Przedszkolaki z Oddziału 3, 4- latków poznali nowych bohaterów, jakim są Fajniaki. Dowiedzieli się, że natura jest bezcenna i warto o nią dbać. Fajniaki pomogą najmłodszym w dbaniu o piękno kraju i planety. Dzieci również słuchają opowiadań o losach bohaterów.

Podczas pierwszych zajęć dzieci w Oddziale Przedszkolnym zostały poinformowane i zapoznane z ogólnymi informacjami o powietrzu, jak również wykonaliśmy eksperyment, na zakończenie zajęć zrobiliśmy plakat „Fajniaki ratują powietrze”, który został umieszczony na korytarzu szkolnym, gdzie każdy uczeń może zapoznać się, jak przedszkolaki pomagają w oczyszczaniu powietrza.:)

Kowalczyk Maria