Pomimo trudnego dla nas wszystkich czasu, pragniemy uczcić jak co roku Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

11 Listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa.

Trzej sąsiedzi Polski: Rosja, Prusy i Austria zawarły między sobą sojusz i dokonały rozbiorów naszego kraju. Było to w 1772, 1793 i 1795 roku. Podejmowano próby ratowania ojczyzny, ale silne wojska państw zaborczych skutecznie te próby udaremniały. Polska przestała istnieć na mapach świata.

Zanim nadszedł upragniony dla Polaków dzień niepodległości, kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Ale dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane.

Przyszedł wreszcie taki czas na początku XX wieku, który do historii przeszedł pod nazwą I wojny światowej. Skłócone państwa zaborcze walczyły ze sobą. W sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi wyzwolenie. Józef Piłsudski ruszył do boju ze swymi Legionami. Rozpoczął się ostatni etap walki o wolność.

Wysłuchał Bóg żarliwej modlitwy… Bo nadszedł dzień 11 Listopada 1918 roku. Dzień, który położył kres półtorawiecznej niewoli. Nastała Polska wywalczona z trudem, krwią ochotników, krwią kilku pokoleń…

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania pięknych pieśni patriotycznych zaprezentowanych przez uczniów naszej szkoły podczas Konkursu Pieśni Patriotycznych online oraz obejrzenia krótkich filmików na temat odzyskania niepodległości –

– dla młodszych uczniów : Co to jest niepodległość?

https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo

– dla starszych: Niezwykła animacja na 100-lecie polskiej niepodległości

https://www.youtube.com/watch?v=lHyQA2HK7X4