Nasza szkoła wzięła udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu”.

Niestety w tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii niemożliwe było wspólne zaśpiewanie hymnu przez wszystkich uczniów naszej szkoły. Uczyniły to jedynie dzieci z oddziału przedszkolnego i zerowego, które we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11  odśpiewały pięknie „Mazurka Dąbrowskiego.