30 września 2021 r. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Po tygodniowej kampanii wyborczej i zapoznaniu się z programami kandydatów, uczniowie i nauczyciele oddali swe głosy. Specjalnie powołana komisja wyborcza czuwała nad przebiegiem głosowania i na koniec przeliczała głosy.

Skład Samorządu Uczniowskiego 2021/2022
Przewodnicząca: Magdalena Pojedzinka
Zastępca: Aleksandra Karkoszka
Skarbnik: Wiktoria Hełdak

Członkowie:
Bartłomiej Bizub, Bartosz Gryglak, Kamila Pawlica, Ksawery Kiedziuch, Julia Szewczyk, Wiktor Stanek, Piotr Trzop, Piotr Turski,
Julia Pawlica, Zuzanna Kuruc, Dawid Hełdak

Opiekunem Samorządu został pan Marcin Arendarczyk