Ręce uczniów klasy II na pudełku z nagrodą w konkursie.W dniach od 18 do 31 października br. Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem był  organizatorem  Konkursu  „Drugie życie śmieci ”. Konkurs  był elementem edukacyjnej ogólnopolskiej kampanii  społecznej pt. ŚMIECI? KTO WIDZIAŁ?, który odbywa się na terenie  naszego kraju, za pośrednictwem strony internetowej.  Klasa II ze swoją wychowawczynią P. D. Krzysik  wykonała KLASOMINI LODÓWKĘ TERMICZNĄ. Cała praca wykonana została z odpadów, które przeznaczone były do wyrzucenia. Dzięki  kreatywności i pomysłowości zespołu konkursowego, śmieci zostały powtórnie wykorzystane,  a powstały wytwór  pracy jest artykułem wielokrotnego użytku. Drugoklasiści zostali laureatami i zdobyli nagrodę dla klasy w postaci oczyszczacza powietrza, jako jedna z 50 zwycięskich Zespołów Konkursu w Polsce.