Uczniowie kl. I z dyplomami z konkursu SYNAPSIKNaszą szkołę w konkursie reprezentowało 17 uczestników, w trzech grupach wiekowych: 26.10.2021r. klasie III – 3 uczestników, 28.10.2021r. klasie  II – 10 uczestników i 26.10.2021r. w klasie I – 4 uczestników. Koordynatorem konkursu w szkole była Pani Danuta Krzysik. Udział naszej szkoły w tym przedsięwzięciu przyczynił się do  szkolnego sukcesu. Szkoła otrzymała certyfikat, a  wśród 16 uczestników aż 7 z nich zostało laureatami:  2 z klasy I, 3 z kl. II, 2 z klasy III. Uczniowie ci wykazali się wiadomościami i umiejętnościami przedmiotowymi  w granicach 91,5 % -100%.