Szanowni Państwo!

W Unii Europejskiej trwają obecnie intensywne prace z udziałem wielu instytucji unijnych i krajowych, mające na celu przegląd i ocenę unijnego Programu dla szkół, w którym bierze udział Państwa szkoła podstawowa.

Komisja Europejska uruchomiła w maju b.r. konsultacje publiczne dotyczące Programu dla szkół otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób i instytucji, w tym rodziców i szkół, w ramach których można wyrazić swoją opinię na temat realizowanego programu.Celem niniejszych konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron i obywateli na temat funkcjonowania unijnego programu oraz możliwych wariantów jego przeglądu i zmian w przyszłości.

Informacje na temat przeprowadzanych konsultacji, w tym link do kwestionariusza on-line oraz instrukcje techniczne dotyczące logowania zostały zamieszczone przez Komisję Europejską na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12971-Review-of-the-EU-school-fruit-vegetables-and-milk-scheme-EU-aid/public-consultation_pl.

Zarówno informacje, jak i kwestionariusz dostępne są na ww. stronie m.in. w języku polskim. W konsultacjach można wziąć udział do dnia 28 lipca 2022 r.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w konsultacjach poprzez wypełnienie przygotowanego na tą okoliczność kwestionariusza oraz zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o możliwości udziału w konsultacjach zainteresowanym rodzicom dzieci.

Z poważaniem
Departament Wspierania Konsumpcji