Nasz szkoła w roku szkolnym 2021/2022 brała udział w projekcie pt. „Nie pal przy mnie, proszę”- skierowana dla klas I-III i „Czyste powietrze wokół nas” dla grup przedszkolnych. Na zakończenie projektu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu zorganizowała konkurs plastyczny, którego celem było kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie i uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. Uczniowie klas starszych otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie, natomiast uczeń z oddziału przedszkolnego ”0” Hubert Gryglak został wyróżniony za swoją pracę konkursową i otrzymał nagrodę rzeczową.