Drodzy Rodzice!

Po raz kolejny zachęcam Wasze pociechy do udziału w projekcie ” Wakacje z matzoo”, który rozpoczyna się dnia 1 lipca. Szczegóły dostępne są pod linkiem https://matzoo.pl/wakacje/
Za zdobycie dyplomu (20 zadań) uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
Za zdobycie dyplomu z wyróżnieniem (40 zadań) ocenę celującą.
Początkiem września dyplomy należy przesłać w kl. I- III wychowawcom, w klasach IV-VIII nauczycielowi uczącemu w danej klasie matematyki.
Rodziców młodszych dzieci, bardzo proszę o pomoc w zarejestrowaniu ucznia do projektu.
Życzę powodzenia wszystkim uczestnikom.

Magdalena Obrzud