W maju zakończył się trwający od października projekt „Gramy Zmysłami”. Był on realizowany w ramach zajęć rewalidacyjnych przez ucznia klasy III. Polegał on na wykonaniu w każdym miesiącu zadania o następującej tematyce:

Październik – Ścieżka sensoryczna

Listopad – Słuch

Grudzień – Wzrok

Styczeń – Dotyk

Luty – Węch

Marzec – Smak

Kwiecień – Sensoryczny spacer

Maj – Sensoryczna plastyka

Dodatkowo w ramach projektu w listopadzie uczeń wziął udział w konkursie „Gra sensoryczna”, a nauczyciel w marcu uczestniczył w konkursie „Zabawka multisensoryczna”. Podjęte inicjatywy umożliwiły uczniowi zdobycie cennych doświadczeń. Za udział w projekcie szkoła otrzymała certyfikat.